Menu Zamknij

Regulamin Newslettera

Regulamin Newslettera Salonu Kosmetycznego La Medica Day Spa

1. Postanowienia ogólne 1.1. Newsletter Salonu Kosmetycznego La Medica Day Spa (dalej „Newsletter”) jest usługą bezpłatną, dostarczaną drogą elektroniczną na adres e-mail subskrybentów, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych i handlowych dotyczących Salonu, jego oferty, promocji, wydarzeń i nowości.

2. Subskrypcja Newslettera 2.1. Subskrypcja Newslettera odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie formularza subskrypcyjnego dostępnego na stronie internetowej Salonu. 2.2. Subskrypcja Newslettera jest równoznaczna z akceptacją regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych przez Salon Kosmetyczny La Medica Day Spa.

3. Ochrona danych osobowych 3.1. Administratorem danych osobowych zbieranych w związku z subskrypcją Newslettera jest Salon Kosmetyczny La Medica Day Spa. 3.2. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji usługi wysyłania Newslettera. Każdy subskrybent ma prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania oraz usunięcia.

4. Odsubskrypcja Newslettera 4.1. Subskrybent może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newslettera, korzystając z linku do odsubskrypcji znajdującego się w każdej przesłanej wiadomości e-mail. 4.2. Rezygnacja z subskrypcji jest bezpłatna i nie pociąga za sobą żadnych konsekwencji dla subskrybenta.

5. Zmiany w regulaminie 5.1. Salon Kosmetyczny La Medica Day Spa zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w regulaminie Newslettera. O wszelkich zmianach subskrybenci będą informowani poprzez wiadomość e-mail.

6. Postanowienia końcowe 6.1. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące Newslettera można kierować na adres e-mail: [adres e-mail Salonu]. 6.2. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna na stronie internetowej Salonu.


Data wejścia w życie regulaminu: 18.03.2024